Onuitputtenlijk Duurzaam

Samenwerkingsverband OnuitPuttenlijk Duurzaam streeft naar lokale en regionale verduurzaming door de krachten te bundelen, elkaar te inspireren en te stimuleren tot duurzaam gedrag, te informeren over verduurzaming en door praktische, meetbare resultaten te boeken.

Visie

Samenwerkingsverband OnuitPuttenlijk Duurzaam ziet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Verduurzaming als het nieuwe normaal:

Het vervullen van behoeften in het hier en nu gaat niet ten koste van welzijn en welvaart van anderen, zowel hier en nu als elders en later.

Doelstelling

Het verminderen van het energieverbruik en daarmee de CO2 voetafdruk, het vergroten van de bewustwording en het verhogen van het maatschappelijk rendement.

  1. Verminderen energieverbruik en daarmee de CO2 voetafdruk

  2. Versterken kennis over verduurzaming gemeente: bewustwording

  3. Verhogen van het sociaal en economisch rendement

 

Wat inspirerend om op een andere manier naar elkaars bedrijven te kijken om van elkaar te leren en je eigen ervaringen over te dragen op anderen. Trots om deelnemer te zijn; wat een goed initiatief!

Martijn Stoffelsen

Directeur, Rabobank Putten

Het initiatief maakt samenwerking mogelijk voor verduurzaming van de regio zonder directe commerciële belangen voor het individuele lid.

Kees Koster

Ambassadeur, Onuitputtenlijk Duurzaam

Lidmaatschap

Lidmaatschap van Onuitputtenlijk Duurzaam is € 250,- per deelnemer, met uitzondering van stichtingen en kortingen voor kleinere organisaties.