Onuitputtenlijk Duurzaam

Samenwerkingsverband OnuitPuttenlijk Duurzaam streeft naar lokale en regionale verduurzaming door de krachten te bundelen, elkaar te inspireren en te stimuleren tot duurzaam gedrag, te informeren over verduurzaming en door praktische, meetbare resultaten te boeken.

Visie

Samenwerkingsverband OnuitPuttenlijk Duurzaam ziet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Verduurzaming als het nieuwe normaal: Het vervullen van behoeften in het hier en nu gaat niet ten koste van welzijn en welvaart van anderen, zowel hier en nu als elders en later.

Doelstelling

Krachten te bundelen: samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijs, verenigingen, stichtingen en burgers

Inspireren en stimuleren: delen en ophalen van kennis, leren van elkaar

Informeren: bewustwording over en betrokkenheid bij verduurzaming creëren

En praktische resultaten te boeken op drie gebieden:

  1. Uitstoot verminderen en daarmee de CO2 voetafdruk

  2. Kennis en bewustwording duurzaamheid creeren

  3. Sociaal rendement verhogen door participatie in samenleving

 

Wat inspirerend om op een andere manier naar elkaars bedrijven te kijken om van elkaar te leren en je eigen ervaringen over te dragen op anderen. Trots om deelnemer te zijn; wat een goed initiatief!

Martijn Stoffelsen

Directeur, Rabobank Putten

Het initiatief maakt samenwerking mogelijk voor verduurzaming van de regio zonder directe commerciële belangen voor het individuele lid.

Kees Koster

Ambassadeur, Onuitputtenlijk Duurzaam

In het nieuws

Lidmaatschap

Lidmaatschap van Onuitputtenlijk Duurzaam is € 250,- per deelnemer, met uitzondering van stichtingen en kortingen voor kleinere organisaties.