Bestuur

Vanuit de deelnemers was behoefte aan een structurele oplossing in de vorm van een bestuur. Hoewel de deelnemers samen eigenaar zijn van het initiatief welke is ondergebracht bij de Bedrijvenkring Putten, moet het initiatief meer body krijgen en de processen vergemakkelijken. Twee bestuursleden hebben zich voorafgaande aan de vergadering aangemeld om zitting te nemen in het bestuur; Martijn Stoffelsen en Hermien Schoonbeek. Eric Molenberg bood zich aan als derde bestuurslid.

Ambassadeur

Kees Koster is in vergadering verkozen in de rol van ambassadeur, waarbij hij met name het initiatief zal uitdragen naar potentiële nieuwe deelnemers.