OnuitPuttenlijk Duurzaam heeft drie doelen geformuleerd waaraan het met drie werkgroepen werkt. Het eerste doel is vermindering van energieverbruik en CO2 uitstoot. Het tweede doel is om kennis en bewustwording over verduurzaming te creëren binnen de gemeenschap. Het derde doel is verhoging van het sociale rendement door mensen meer te laten participeren in de samenleving. Waar mogelijk, door kansen te bieden op de arbeidsmarkt.

De werkgroep energie is begonnen met een nulmeting bij de bedrijfspanden van de deelnemers. Diverse leden zijn al gestart met besparingsmaatregelen. Sommige organisaties staan voor de uitdaging om te investeren in kostbare maatregelen die op termijn besparingen zullen opleveren. Inductieverlichting blijkt zeer geschikt om energie en kosten mee te besparen bij kantoorpanden. Veel leden zoeken naar manieren om op brandstof en gas ter besparen. Diverse leden werken al met energiezuinige machines.

De werkgroep bewustwording wil bedrijfsleven en burgers betrekken bij het duurzaamheids thema. Op termijn zullen organisaties, overheid, verenigingen, stichtingen en scholen benaderd worden met acties om de bewustwording, betrokkenheid en enthousiasme op gang te brengen.