Jecor Professioneel B.V.

In ons commerciële bedrijf  Jecor Professioneel B.V. staat op de eerste plaats de klant centraal. Dit gegeven bepaalt voor het grootste deel hoe wij dagelijks dienen te acteren. Daarnaast zijn samenwerking, innovatie en duurzaamheid thema’s waar we  serieus mee bezig zijn, vandaar de betrokkenheid bij OnuitPuttenlijk Duurzaam. Bij het begrip duurzaamheid varen we al jaren onze eigen koers. Dit houd in: ‘normaal’ doen en acteren in redelijkheid en billijkheid. Daarnaast is verspilling “not done” in onze onderneming.

Concreet: we zijn stapsgewijs aan de slag gegaan met CO2 uitstoot reductie in ons bedrijf.  De energietransitie van gas/olie naar elektra is een concrete stap. De eindbestemming is om, voor zover mogelijk, zelfvoorzienend te zijn in de energiebehoefte via afname van duurzame energie (zon/wind). Het streven in deze energietransitie is om maximaal gebruik te kunnen maken van alle stimuleringsmaatregelen die onze belastingontvanger  ter beschikking stelt;  door de veelheid en onduidelijk aan regeltjes en voorwaarden is dit nogal een uitdaging.