Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer

Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer is onderdeel van de Postillion Hotels keten. Voor alle locaties binnen deze keten geldt dat iedere locatie gecertificeerd is volgens de Greenkey standaard op niveau Goud. Dit houdt in dat er in de gehele organisatie, op ieder onderdeel, rekening gehouden wordt met duurzaamheid, milieu belasting en energieverbruik. Enkele voorbeelden van duurzame activiteiten zijn: Fairtrade linnengoed in de hotelkamers, milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen, gebruik van led verlichting en de inkoop van biologische dan wel fairtrade producten. Naast de praktische kant is er binnen dit keurmerk ook oog voor de medewerkers en de naaste omgeving.

Aangesloten zijn bij OnuitPuttelijk Duurzaam betekent: verbinding zoeken met de lokale omgeving en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op dit moment hebben wij geen concrete behoefte of vraagstuk op het gebied van duurzaamheid. Maar het is altijd goed om te weten bij wie je, met welke vraag, terecht kunt. Daarnaast is het prettig om een bredere kennis van zaken op te bouwen om zo nog beter te worden in wat je al doet.