Studio Artjan

Studio Artjan is het communicatie- en adviesbureau van Arjan Glas. Een groot deel van de dienstverlening is afgestemd op de domeinen: cultuur, duurzaamheid en zorg.

Als journalist breng ik (Arjan) het verhaal in woord en beeld, als adviseur breng ik de essentie van organisaties in beeld. Ik ben nieuwsgierig en zet graag maatschappelijke thema’s op de agenda. Met veel plezier en vanuit innerlijke motivatie maak ik complexe materie inzichtelijke voor verschillende doelgroepen. Vanuit deze drijfveer heb ik ook een bijdrage geleverd aan het vaststellen van de missie, visie en doelstellingen van OnuitPuttenlijk Duurzaam waar ik vanuit mijn waarden volledig achter sta. Duurzaamheid en MVO staan voor mij gelijk aan het ‘nieuwe normaal’. Met de serie over duurzaamheid en de berichtgeving over OnuitPuttenlijk Duurzaam in de lokale weekkrant De Puttenaer en mijn deelname aan de werkgroep ‘Bewustwording’ wil ik bewustwording creëren en aanzetten tot ander gedrag op het gebied van MVO en duurzaamheid.

Samen met de deelnemers van OnuitPuttenlijk Duurzaam streeft Studio Artjan naar lokale en regionale verduurzaming. Wij willen elkaar inspireren, informeren en tot duurzaam gedrag stimuleren en zo een bijdrage leveren aan een verantwoorde en duurzame samenleving.