Subsidies

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
Met de Investeringssubsidie duurzame energie kun je een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. Voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw.
Lees verder >>

Subsidie energiebesparing eigen huis (niet meer beschikbaar!)
Particuliere- en appartamentseigenaars en vereniging van eigenaren kunnen subsidie aanvragen voor het uitvoeren van minimaal twee energiebesparende maatregelen. Deze landelijke subsidie loopt van 15 september 2016 t/m 31 december 2018. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland.

Financiële regelingen monumenten
Er zijn verschillende financiële regelingen voor het restaureren en verduurzamen van erfgoed in de provincie Gelderland. Klik hier voor meer informatie >>

Energiebespaarlening
Wil je je woning energiezuiniger maken? Dan kun je gebruik maken van de Energiebespaarlening. Hiermee kun je slim investeren in energiebesparende maatregelen in de eigen woning. Je bespaart energie, verbetert je wooncomfort en spaart het milieu! Meer informatie www.ikbespaarslim.nl

Btw-terugvragen op zonnepanelen
De btw op de aankoop en installatie van zonnepanelen kan worden teruggevraagd. Bij een investering van €3000,- aan zonnepanelen is de totale verwachte btw- teruggave zo’n €500,-. Op de website van de rijksoverheid vind je veelgestelde vragen en antwoorden over btw-heffing bij particulieren met zonnepanelen.

Laag btw-tarief isolatie
De arbeidskosten voor het aanbrengen van het isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken bij woningen ouder dan 2 jaar onder het 6%-tarief. Lees verder >

Asbest
Er is een landelijke subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken is bedoelt voor particulieren, (agrarische)bedrijven, non-profit organisaties en overheden. De regeling loopt van 2016 tot en met 2019. Per jaar wordt een subsidieplafond bekend gemaakt. Voor 2016 is een budget van € 10 miljoen beschikbaar. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door RVO.

Subsidie energiebesparing of duurzame energie
Sportstichtingen en sportverenigingen kunnen voor investeringen in energiebesparing of duurzame energie gebruikmaken van een subsidieregeling. Meer informatie is te vinden op www.rvo.nl

Onderzoek energiebesparing woningen met een VvE
Verenigingen van Eigenaars kunnen een subsidie aanvragen voor het laten uitvoeren van een onderzoek naar een Nul op de Meter (NOM)-ready aanpak. Deze aanpak houdt in dat de woning direct verbeterd wordt en verantwoord voorbereid is op de een volledig energieneutraal functioneren met behulp van latere ingrepen. Meer informatie is te vinden op de website van de provincie Gelderland.

Energiedisplay scholen
De subsidie voor de aanschaf van een energiedisplay is niet langer beschikbaar.

Subsidie voor verduurzaming scholen
Wilt u als schoolbestuur primair of voortgezet onderwijs uw school verduurzamen of verfrissen? Vanaf 3 oktober kunt u subsidie aanvragen voor de inhuur van extern advies over verduurzaming en verfrissing van scholen. De subsidie bedraagt 50% van de advieskosten tot een maximum van €3.500. Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl

Jonge landbouwers
Jonge landbouwers kunnen subsidie aanvragen voor investeringen in de verduurzaming van uw onderneming, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de verbetering van het milieu, de klimaatbestendigheid, het dierenwelzijn, de volks- en diergezondheid, het landschap, de ruimtelijke kwaliteit of de biodiversiteit. Kijk voor meer informatie op de website van de Provincie Gelderland.

Landelijke asbest regeling
De landelijke subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken is bedoelt voor particulieren, (agrarische)bedrijven, non-profit organisaties en overheden. De regeling loopt van 2016 tot en met 2019. Per jaar wordt een subsidieplafond bekend gemaakt. Voor 2016 is een budget van € 10 miljoen beschikbaar. De subsidieregeling wordt uitgevoerd door RVO, www.rvo.nl. 

Asbestdak eraf, zonnepanelen erop
Agrariërs kunnen asbestdaken verwijderen tegen lagere kosten door gebruik te maken van de stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’. Ook voormalig agrarische ondernemingen en bewoners van een voormalig agrarisch bouwblok kunnen gebruik maken van de regeling. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 oktober 2016.