Werkgroepen Onuitputtenlijk Duurzaam

OnuitPuttenlijk Duurzaam bundelt krachten om elkaar en anderen te inspireren en te stimuleren tot duurzaam gedrag, te informeren over verduurzaming en door praktische, meetbare resultaten te boeken. OnuitPuttenlijk Duurzaam heeft drie doelen geformuleerd waaraan het met drie werkgroepen werkt.

  1. Vermindering van energieverbruik en CO2 uitstoot.
  2. Kennis en bewustwording over verduurzaming te creëren binnen de gemeenschap.
  3. Verhoging van het sociale rendement door mensen meer te laten participeren in de samenleving. Waar mogelijk, door kansen te bieden op de arbeidsmarkt.

Werkgroep energie

De deelnemers wisselen kennis en ervaring uit over CO2 reductie in de bedrijfsvoering. Veel besparing wordt verkregen door het vervangen van traditionele lampen door LED of inductie verlichting. Een aantal deelnemers heeft het energieverbruik al geoptimaliseerd zodat er minimaal energieverlies is. Deze deelnemers delen hun kennis in de werkgroep. Het betrekken van medewerkers bij bespaar acties heeft een grote invloed op de daadwerkelijke besparingen. De leden van de werkgroep willen graag enkele organisaties toevoegen die grootverbruiker zijn van energie. Bij deze partijen valt veel te besparen en veel te leren. Will2Sustain zal een nulmeting ‘footprint’ aanleveren die kan dienen als uitgangspunt voor de organisaties.

De werkgroep energie is begonnen met een nulmeting bij de bedrijfspanden van de deelnemers. Diverse leden zijn al gestart met besparingsmaatregelen. Sommige organisaties staan voor de uitdaging om te investeren in kostbare maatregelen die op termijn besparingen zullen opleveren. Inductieverlichting blijkt zeer geschikt om energie en kosten mee te besparen bij kantoorpanden. Veel leden zoeken naar manieren om op brandstof en gas ter besparen. Diverse leden werken al met energiezuinige machines.

Contactpersoon: Aart Kous

Werkgroep bewustwording

De werkgroep bewustwording wil bedrijfsleven en burgers betrekken bij het duurzaamheidsthema. Op termijn zullen organisaties, overheid, verenigingen, stichtingen en scholen benaderd worden met acties om de bewustwording, betrokkenheid en enthousiasme op gang te brengen.

De groep is bezig om een aantal initiatieven/ideeën vorm te geven.

  • Duurzame duim: een trofee voor een uitzonderlijke prestatie op het gebied van duurzaamheid.
  • Duurzame donderdag: 1 keer per maand deze dag ter stimulering van de bewustwording. De werkgroep zoekt nog naar mogelijkheden voor de communicatie hiervan.
  • Het logo van OnuitPuttenlijk Duurzaam op vuilniszakken van de gemeente. Uitvoering blijkt echter lastig.
  • Afvalbakken van OnuitPuttenlijk Duurzaam op de scholen introduceren om bewustwording te creëren en het scheiden van afval te stimuleren.
  • Onafhankelijke gemeentelijke energieadviseurs inzetten tegen een vergoeding. Samenwerking met Veluwe Duurzaam wordt onderzocht.

Contactpersoon: Willem-Jan Schaap

Werkgroep Social Return on Investment

Deze werkgroep heeft als doelstelling om partijen die actief zijn met participatie met elkaar te verbinden. De werkgroep wil lopende initiatieven versterken, nieuwe initiatieven opzetten is geen doel op zich. Het gaat hierbij vooral om het bevorderen van participatie van kwetsbare burgers in de gemeente Putten.

Met vier actiepunten wil de werkgroep deze doelstelling realiseren:

1: Lopende initiatieven van sociale partijen inventariseren en in kaart brengen en inzichtelijk maken waar burgers en instanties terecht kunnen.

2: Partijen met elkaar kennis laten maken (bijeenkomst/beursvloer) om samenwerking in de keten te verbeteren en vertrouwen te creëren.

3:  Door middel van een PSO (Prestatieladder Sociaal Ondernemen) light (Puttense versie) werkgevers scannen op voorbeelden van sociaal ondernemen en dit delen.

4: Kennis vergroten van arbeidsparticipatie onder werkgevers.

Contactpersoon: Eric Molenberg