Werkgroepen Onuitputtenlijk Duurzaam

OnuitPuttenlijk Duurzaam heeft drie doelen geformuleerd waaraan het met drie werkgroepen werkt. Het eerste doel is vermindering van energieverbruik en CO2 uitstoot. Het tweede doel is om kennis en bewustwording over verduurzaming te creëren binnen de gemeenschap. Het derde doel is verhoging van het sociale rendement door mensen meer te laten participeren in de samenleving. Waar mogelijk, door kansen te bieden op de arbeidsmarkt.

De werkgroep energie is begonnen met een nulmeting bij de bedrijfspanden van de deelnemers. Diverse leden zijn al gestart met besparingsmaatregelen. Sommige organisaties staan voor de uitdaging om te investeren in kostbare maatregelen die op termijn besparingen zullen opleveren. Inductieverlichting blijkt zeer geschikt om energie en kosten mee te besparen bij kantoorpanden. Veel leden zoeken naar manieren om op brandstof en gas ter besparen. Diverse leden werken al met energiezuinige machines.

De werkgroep bewustwording wil bedrijfsleven en burgers betrekken bij het duurzaamheids thema. Op termijn zullen organisaties, overheid, verenigingen, stichtingen en scholen benaderd worden met acties om de bewustwording, betrokkenheid en enthousiasme op gang te brengen.

De werkgroep Social Return on Investment is bezig om organisaties te adviseren bij het laten participeren van zoveel mogelijk mensen. Hiervoor wordt samengewerkt met de leden, verenigingen, bedrijven en de gemeente.

Werkgroep energie

Zijn concreet gestart met de 0-meting van de bedrijfspanden.

Bosbad Putten

Verbruik: 350.000 kuub gas. Heeft organisatorische maatregelen getroffen die besparingen opleveren. Verdere besparing vergt grote investeringen en dat is een uitdaging.

Van de Brug

Verbruikt 3 miljoen liter diesel en 210.000 kuub gas. Hoopt op techniek waardoor in toekomst grote besparingen mogelijk zijn. Op kantoor zijn al wel besparingen mogelijk; bijv. inductieverlichting (60% besparing / 15 jaar garantie / aftrekbaar van winst/ wordt niet warm)

Bos

Zit in een nieuw pand, maar heeft de switch gemaakt naar energiezuinige verlichting.

SPS

Zit eveneens in een nieuw pand en zijn bezig met het ‘finetunen’.

Jansen

Zijn zoekende in huisvesting, dus daarin nog geen verbeteringen. Wel wordt gebruik gemaakt van energiezuinige machines.

Kolmer

Maakt eveneens gebruik van energiezuinige machines.

Jecor

Heeft 0-meting gedaan lampen vervangen voor energiezuinigere exemplaren. Adviseert deelnemers te kijken naar die zaken die een goede terugverdientijd hebben. Echter om in aanmerking te komen voor een regeling dient het factuurbedrag hoger te zijn dan € 2500,-.

Contactpersoon: Aart Kous

Werkgroep bewustwording

In verband met de persoonlijke omstandigheden van een van de werkgroep leden krijgt deze werkgroep op korte termijn een vervolg. In de eerste bijeenkomst is gesproken over het imago van verduurzaming.

De groep is zoekende waar concreet te beginnen met het prikkelen van de inwoners. Mogelijk idee is wekelijks een slogan te plaatsen in de plaatselijke media. Als middel wordt geopperd om Richard een filmpje te laten maken ter stimulering van de bewustwording. Tevens zullen naar verwachting deze notulen aanknopingspunten bieden.

Arjan Glas werkt aan een serie over duurzaamheid en kan indien het nieuwswaarde heeft hier wellicht iets mee in de communicatie. Wil graag aanwezig zijn bij een bijeenkomst van deze werkgroep.

Verder is een communicatieplan een mooi concreet middel om structuur te geven aan bewustwording en het advies hierbij is te focussen op Energie & Social Return.

Contactpersoon: Jan-Willem Schaap

Werkgroep Social Return on Investment

Doel van deze werkgroep is zoveel mogelijk mensen te laten deelnemen aan de maatschappij middels vrijwillig of betaald werk en het tegengaan van eenzaamheid. Groep wil hier nog verder concrete doelstellingen aan verbinden. O.a. gemeente richting opdrachtgevers SROI gaat laten meewegen.

In verenigingsleven zijn er kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of die eenzaam zijn. In slechts een paar stappen ben je in contact met mensen die kunnen helpen. De werkgroep wil deze info verzamelen en ook aan andere verenigingen verstrekken.

Steeds meer bedrijven zijn ook met SROI bezig (bijv. door aanbestedingen). De groep zou aan de andere deelnemers kunnen vragen of zij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans willen bieden. Eén van de deelnemers geeft aan dat uiteindelijk 1 persoon via de gemeente kwam, maar niet passend bleek. Gemeente geeft aan dat er niet veel mensen zijn die morgen aan de slag kunnen. De werkgroep gaat kijken waar ze Jansen kunnen helpen hier verder mee te komen.

Contactpersoon: Eric Molenberg